ГлавнаяПолітологія (українська)Сутність політичної діяльності. Людина як об’єкт і суб’єкт політики

Сутність політичної діяльності. Людина як об’єкт і суб’єкт політики

Творцямі політики виступають їїсуб’єкти - різні соціальні групи, соціально – політичніорганізації аленасампередіндивіди - впроцесіполітичноїдіяльності. Політічнадіяльність-це свідома, цілеспрямована діяльність індивідівабо суспільних груп щодо до реалізації своїх інтересів, цілей, доля вуправліннідержавою, успільнимисправами.

Проблема участі людини в політиці до сих пір залишається дискусійною: одні вважають що політика – елітарний вигляд діяльностіінші - що це доступно шкіряному. Але цілком зрозуміло, що в сучасному світі роль людини яксуб’єктаполітики маєвелике значення: людина є первинним суб’єктом політики, оскільки в демократичному суспільстві народ - джерело державної влади. Це виявляється як в різних формах участі громадян в політичному житті, так і різноманітністю можливостей впливу на владу. Особістість як відносно самостійний активний учасник політичного життя, який має статус громадянина держави і виступає як суб’єкт політики.

Важліва категорія політології – політична суб’єктність: спроможність суб’єкта творити політику, тобто впевнено і досить самостійно брати доля в політичномужитті відповідно до своїх інтересів.В політико – правовому аспекті суб’єктність має декілька рівнів поклад від ступеня участі індививида у політичній діяльності:

- рядовий громадянин із мінімальним політичним впливом, який не бере участі в політичному процесі, не цікавиться політикою (має статус виключно об’єкта політики);

- пересічний громадянин, який характеризується високим політичним інтересом і політичною активністю. Він може бути членом суспільного руху або політичної організації;

-професійний політик – учасник діяльності в політичних структурах, для якого політична діяльність є не тільки головною спеціальністю, джерелом засобів існування, а водночас й головним змістом життя;

- політичний лідер (формальний і неформальний), який спроможний впливати на інших учасників політичних організацій та структур.

Треба зазначити, що особає об’єктомі суб’єктом політики водночас. З одного боку, людина, навіть усупереч бажанню, перебуває під впливом політики, а з іншого, як носійпевних політичних якостей залучається в конкретний політичний процес як передставник певної соціальної групи, народові, держави.

Політична доля: сутність, форми, суб’єкти, типи, мотивація

Одна з форм політичної діяльності - політична доля. На відміну від політичного функціонування - тобто професійної політичної діяльності і - політична доля – це добровільна активність громадян з метою впливати на формування політичних інститутів, функціону-вання політичної системи та процес прийняття політичних рішень.

Суб’єкті політичної участі: всі дорослі громадяни, соціальні групи і верства, конфесіональні,політично згуртовані спільноти.

Існують різні класифікації політичної участі. Так, Х.- М. Олінген виділив п’ять форм політичної участі:

- реалізація електоральних ролей (електоральна доля);

- доля у вирішенні специфічних електоральних проблем(референдум);

-партійно-політична діяльність(доля в роботі партій, організацій та ін.);

- громадянська непокірність(окупація службових приміщень);

- насильницькідії проти людей та їх майна(тероризм).