ГлавнаяПолітологія (українська)Глобальні проблеми сучасності

Глобальні проблеми сучасності

В умовах, колисвітстаєусе більшвзаємозв'язанимівзаємозалежним,тенденції світовогосуспільного розвиткувиявилигостротузначущостіряду чинників для долі сучасної цивілізації,що отрималиназву глобальних проблем сучасності,тобтотаких,які маютьусесвітній характер, зачіпаютьжиттєво важливі інтереси населеннявсіхкраїніконтинентівіневирішеністьякихстворюєзагрозумайбутньомувсього людства.Пропричинивиникнення глобальних проблем в сучаснійнауцііснують різні точки зору,узагальнюючи які можна зробити вивід,щощо їх генезис маєглибоке історичнекорінняіпов'язаний перш за все з неефективним використаннямприродних ресурсів і науково-технічних досягнень, в основі яких - суперечністьвзаємодії людини, суспільства і природи.

Прийняторозділятиглобальніпроблемина три групи:

1.Глобальні проблеми, пов'язані з міжнародними відносинами.Досферицихпроблем відносятьсяпитання збереження світу і припинення гонки озброєнь,предот-вращениятермоядерної війни і збереження світової цивілізації.

2.Проблеми,пов'язаніізстосунками людини і суспільства.Сюди відноситьсяпроблема все зростаючого населення планети,щоспричиняєзасобою дисбаланс міжпотребами в необхідних продуктах і фактичними можливостями (населення планети до 2000 р. за данимиООН,склалобільше 6,5 млрд. чоловік, з них90% живев країнах, що розвиваються.Затимижданими,жертви недоїдання, голодускладаютьщорік20млн., тобтостільки, як втрати в другій світовій війні). До цієї групи проблем також відносяться питання охорони здоров'я, освіти, культурно-інформаційногообмінуіін.

3. Проблеми,пов'язаніз взаєминами людини і природи: екологічна (охорона довкілля), енергетична ( запаси вугілля,нафти,газу-не безконечні), продовольча (скорочення площі ефективно використовуваної родючої землі), демографічна (за данимиООНлюдство щодня збільшується на 250-300 тис. і до2030 р. на Землі проживатиме близько10 млрд.), у зв'язку з чим проблема забезпечення продовольством стає однією з найважливіших.

Узагальнюючи,можна визначити наступніособливості глобальних проблем: вони зачіпають інтерес всіх людей,що живуть на Землі і тому мають планетарний, світовий характер, загрожуючи всьому людству, вимагають ефективних колективних зусильвсіх народів,всіхдержав.